Monthly Archives: January 2010

චන්ද්‍රමාලි සේනාපති

විසිවන සියවස
අපිට ඔහු විශේෂයි
ඔහුට ජීවය දුන්
අපි නුඹට ණය ගැතියි…
සිවු වැදෑරුම් සමාජ ක්‍රියා තුළින්
නිලබලවාදය
උකහා ගෙන
ආගම… සදාචාරය…
ඉන් නොනැවතී
සමාජ ස්තරායනය තුළින් ද
නුඹ කළ මෙහෙවර
අපරිමිතයි…
සාම්ප්‍රදායික
කැරිස්මා
තාර්කික
සමාජ ආධිපත්‍යයන්
තුළින්
සමාජය විනිවිද දි‍ටු
මහා පඬිරුවන
නුඹයි…
විබේරියානු චින්තනය
බුධියෙන් කලතා
සමාජය
උඩුයටිකුරු කළ
නුඹට හැකිනම් ලොව දිනන්නට
ඉතිං අපටත්
මඟ කියනු මැන
21 වන සියවසේ
බුද්ධිමය වෙනසකට
අවසරයි
පියාණෙනි…

ජන ප්‍රසාදිනී

අනුෂ්කා කහඳගමගේ

 

රජ බොජුන් රස බලන රජවරුද         ඇමතියෝ
ජන ප්‍රසාදය ලබා රජ මැදුරු වෙත            ගියෝ
වචන ගලපන්න බැරි ඒ මහා               ඥානයෝ
රට කරනයුරු බලව් බුද්ධිමත්           ඇමතියෝ

සුදු පැහැති කොකුන් මෙන් පවිත්‍රව       සැරසිලා
ඇමතියෝ සැරිසරති ආටෝප              දොඩාලා
ලේ වැකුණු දෑත්හි සුදු හඳුන්                 ගල්වලා
උජාරුව යනු බලව් ඇත් ගමන             රජවෙලා

දඬු මොණර යන්තරේ සැප පහසු          ආසනේ
කිර කිරා ජන ගැටළු විසඳනා රඟ              අනේ
නිල් අහස රළු පොළව නොම දකින    මහතුනේ
කඳුළුවල පාට කිම නොදන්නා            මිනිසුනේ

වේදිකා මතට වී බොරු චා‍ටු               දොඩනවා
පුංචි නාවර පැටව් හිනාවී                       ඉඹිනවා
මෝහ මිනිසත් මනස ඉවෙන් මෙන්      දකිනවා
ජන ගැටළු විසඳනා අයුරු නං             දොඩනවා

දිළිඳු ලේ උරා බී මහත් වූ උදර                  ගෙඩි
සප්ත පරපුරු වලට ඉදිකළා මැදුරු            පොඩි
බඩ රුජාවෙන් වගේ විරිත්තා දැමූ            කොඩි
විළිභියෙන් මිරිකුණා රාජ අත්වලට          කොඩි

තරුණයා vs. වැඩිහිටියා

Piushi

එදා කල වගේ නොවෙයි මුන් (වැඩිහිටියා)
අපේ කාලෙට නොගැළපෙන උන් (තරුණයා)
කමකට ඇත්තේ ම නැති මුන් (වැඩිහිටියා)
අපේ හොඳක් නොදකින ම උන් (තරුණයා)

Ragging: Entertainment for the intellectually-challenged

Prof. Sasanka Perera

I thought of writing these few lines after seeing that a poll had been instituted in the blog run by the Sociology Students’ Association of the University of Colombo trying to understand people’s position on ragging or what is sometimes known elsewhere as hazing in universities. Much of what I write today was published in my column ‘Alternate Space’ in The Island of 16th October 2002. At that time, I wrote with enormous satisfaction, enthusiasm and much institutional pride because the Faculty of Arts at Colombo University had managed to eradicate ragging in the Faculty with the commitment of a large number of students and teachers. The Department of Sociology also played a crucial role in this process. Until 2009, the Faculty was effectively a ragging free space. But this year, much to my dismay and extreme frustration, this inhumane practice has crept into the Faculty, apparently as a political tool used by a handful of intellectually challenged students but unfortunately tolerated by many. I say ‘tolerated’ because I do not see a widespread and concerted attempt to halt this truly backward practice at any level in the Faculty either among students or teachers. The handful of students who tried to intervene has been threatened by other students supporting this practice. In this context, I am happy that the Sociology Students’ Association opted to field a poll to see what people think of this practice. Perhaps this can lead to other things. After all, great things have often emanated from simple efforts.

Continue reading