කෞතුකාගාරයේ පවත්නා මතකයන් සමාජ වෘත්තිවේදය ඇසුරෙන් විග්‍රහ කිරීම

එම්. ජී. එල්. මහේෂ් ප්‍රේමරත්න 113673464_361c34fd99

සමාජීය ලෝකය තුළ මිනිසා නැමති සත්වයා හා සමීප සම්බන්ධතවයක් ගොඩනඟා ගෙන ඇති සමාජීය විෂයන් අතර සමාජ වෘත්තිවේදය වැදගත් ස්ථානයක් ගනී. හර්බට් හෙවිට් ‘සමාජ වෘත්තිවේදය’ යන ග්‍රන්ථයේ සමාජ වෘත්තිවේදය නිර්වචනය කරන්නේ "මහජනයාට තමන්ට තමන් උදව් කරගැනීමට උපකාර කරනු ලබන විද්‍යාත්මක විධික්‍රම භාවිතය මඟින් පුද්ගල, සමූහ සහ ප්‍රජා අවශ්‍යතා ඵලදැරීම සඳහා අවශ්‍ය වන නානා විධි සම්පත් ලබා දෙන්නා වූ කලාවයි" (උපුටා ගත්තේ විජේසිංහ 1993: 02). මෙම සමාජ වෘත්තිවේදය යටතේ සමාජයේ විවිධ කොටස් සමඟ කටයුතු කරනු ලැබේ. එහිදී සමාජයේ ආන්තීකරණය වූ කොටස් පිළිබඳව අවබෝධ කරගැනීමේදී කෞතුකාගාරය වැදගත් ස්ථානයක් ලෙස සරල අර්ථයෙන් පැවසිය ගැකිය. එනමුත් එය එසේම සරල අර්ථයෙන් පමණක් දැක්විය නොහැකිය. මන්ද කෞතුකාගාරය යනු අතීත සමාජ ව්‍යූහයේ බල ව්‍යූහය, ආධිපත්‍යය, පන්ති පරතරය, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය, සමාජයෙන් ආන්තීකරණය වූ කොටස් සහ ආගමික ධූරාවලිය නිරූපණය කරන්නා වූ ස්ථානයක් වේ. මෙහිදී පළමුව කෞතුකාගාරය තුළ නියෝජනය වන පුද්ගලයන් සහ සිද්ධීන් ද, දෙවනුව කෞතුකාගාරය තුළ නියෝජනය වන්නේ කාගේ මතක සටහන්ද යන්න ද, අවසාන වශයෙන් සමාජ වෘත්තිවේදය අවබෝධ කරගැනීමට භාවිත කළ හැකි යම් එක් කෞතුක වස්තුවක් ‍තෝරාගෙන එය සමාජ වෘත්තිවේදීමය පර්යාලෝකවලින් විස්තර කර ඇත.

සම්පූර්ණ ලිපිය පහත යොමුවෙන් ලබාගන්න

කෞතුකාගාරයේ පවත්නා මතකයන් සමාජ වෘත්තිවේදය ඇසුරෙන් විග්‍රහ කිරීම

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Comments

  • SP  On June 10, 2010 at 10:03 am

    Good introductory essay. But f you are using the word ‘samaja wruththivedaya’ to refer to social work, I think the better word is ‘samajarthakaranaya’ which literally means providing service to society. I think this is the term used by Peradeniya University also.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: