………..නොවඩිනු මැන බුදු රජිඳේ

අනුෂ්කා කහඳගමගේ

මහ ගල් වලින් බේරෙන බුදුගුණ සයුරේ
හිත් පිත් නොමැති මහ පරුවත බිම වැතිරේ
පරුවත ටිකෙන් ටික දිය වී යන අතරේ
දයාවන්ත හිමි දෙනෙතින් පින් පැතිරේ


සිදාදියේ බොල් දිවියේ සතුට සොයා
පුරවැස්සෝ මහ නටඹුන් නගර ගියා
රහ මෙර රෝස් කුකුළන් අති රහට උයා
අනේ උනුත් වන්දනාව පිණිස ගියා


සමාධියේ අභියස මෙත් ගුණ ගඟුලේ
බෝපත් හෙමින් සෙළවෙන යුරු සිළි සිහිළේ
බුදු හිමි නෙතින් වැගිරෙන ගුණ කඳ විපුළේ
සිවුපා සියොත් කැළ බුදු හිමි ළඟ සිහිළේ


පුරවැස්සෝ බුදු ගුණ ගයමින් සිත් සේ
බුදුරුව අභිමුවේ සිටගෙන මහතුන් සේ
ඇත්තද මචං නිදන් තියනවද අස්සේ
කන් කටවල් ළංකර මුමුණති රහසේ


වැදූ මවුන්ගේ සිරුරෙන් ගලා එන
රුහිරු කිරෙන් උපන් නමුත් මිනිස් දන
ඒ මව සල්පිලේ තබමින් සිනාසෙන
එහෙව් ලොවක බුදු හිමියනි කවර බණ


මත් වූ ඇතුන් දණ ගැස්වූ බුදු රජිඳේ
අලව් යකුන් සිත තෙත්කළ බුදු රජිඳේ
මෙහෙව් මනු සතුන් දමජය බැහැ ගිජිඳේ
එහෙව් ලොවට නොවඩිනු මැන බුදු රජිඳේ
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: