නව වසරේ නව ඇරඹුමක්

උන්නතී සමරවීර

clip_image002

දිනය 2011.01.01 වෙනිදා,එනම් නව වසරේ ආරම්භයයි.මල් වගේ පුංචි සොයුරු සොයුරියන් සමඟ ඔවුන්ගේ මුහුණුවලට සිනාවක් කැන්දමින් නව වසරේ ඇරඹුම සනි‍ටුහන් කරන්නට අපට හිතුණා. ඒ නිසාවෙන්ම මාළිගාව පාරේ, 45/10 අඩු ආදායාම්ලාභී ප්‍රජාවේ පාසල් අධ්‍යාපනය ලබන සොයුරු සොයුරියන්ට අවශ්‍ය පාසල් උපකරණත් අරගෙන නව වසරේ අපි ඔවුන්ව සොයාගෙන ගියා.

clip_image002[4] clip_image004 clip_image006clip_image008

මේ කර්තව්‍ය ය සංවිධානය කළේ සමාජ විද්‍යා විශේෂවේදී උපාධිය සමඟ සමාජ වෘත්තිවේදය පාඨමාලාව හදාරණ සිව්වන වසර ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්.එහිදී, සමාජවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ අංශාධිපති මහාචාර්ය සසංක පෙරේරා ආචාර්යතුමා, සමාජ වෘත්තිවේදය පාඨමාලාවේ සියලු සම්බන්ධීකරණ කටයුතු ඉ‍ටු කරන, ආචාර්ය සුභාංගි හේරත් ඇදුරුතුමිය ප්‍රමුඛ අප අධ්‍යයනාංශයේ සමස්ත ආචාර්ය මණ්ඩලයෙන් නොමඳ සහයෝගයක් අපට ලැබුණා.ඒත් සමඟම භූගෝල විද්‍යාව, අන්තර් ජාතික සබඳතා,ඉතිහාසය,සිංහල, ඉස්ලාම් ආදී ශාස්ත්‍ර පීඨයේ අනෙකුත් අධ්‍යයනාංශ රාශියක ආචාර්ය මණ්ඩලයේ දායකත්වයත් අපට ලැබුණා.

clip_image002[6]clip_image004[4]clip_image006[4]

මෙහිදී විශේෂයෙන්ම මරේ ජී. රොස් (1958) ” Community Organization: theory and Principles” හි ඉදිරිපත් කර ඇති අදහස වැදගත් වෙනවා.ඔහුට අනුව ප්‍රජා සමාජාර්ථකරණය යනු,

‘’ ප්‍රජාවක් ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා හෝ පරමාර්ථ හඳුනා ගන්නා වූ, එම අවශ්‍යතා හෝ පරමාර්ථ යම් අනුපිළිවෙළකට සකසා ගන්නා වූ, එම අවශ්‍යතා හෝ පරමාර්ථ සපුරා ගැනීමෙහිලා ක්‍රියා කිරීමේ විශ්වාසය හා අධිෂ්ඨානය වර්ධනය කරන්නා වූ, එම අවශ්‍යතා හෝ පරමාර්ථ සපුරා ගැනීමෙහිලා ක්‍රියා කිරීමට අවශ්‍ය අභ්‍යන්තර හා භාහිර සම්පත් සොයා සපයා ගන්නා වූ, ඒවාට අදාළ ක්‍රියා මාර්ගයන් ගන්නා වූ සහ එසේ කිරීමෙන් ප්‍රජාවේ සහයෝගී හා උපකාරාත්මක ආකල්ප හා ක්‍රියාකාරීත්වය වර්ධනය කරන්නා වුත්, පුළුල් කරන්නාත් වූ ක්‍රියාවලියක් වේ’’. මේ අනුව මෙම අඩු ආදායම්ලාභී ප්‍රජාව සමඟ කටයුතු කිරීමේදී, ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවන් ඔවුන් ඉදිරිපත් කළ පරිදි අනුපිළිවෙලට සැකසීමේදී, අධ්‍යාපනය සඳහා තිබෙන පහසුකම් ප්‍රමාණවත් නොවීමත්, පසුගිය වසරේ අවසාන කාලයේ සිදු වූ හදිසි ගංවතුර තත්ත්වය නිසා තිබුණු පාසල් උපකරණ පවා විනාශ වී යාමත්, ඔවුන් මුහුණ දුන් දෙවෙනි මූලික ගැටලුව ලෙස අපට දැන ගැනීමට ලැබිණ.එසේම, අඩු වයසින් පාසල් හැර යෑමත්, එමනිසා අඩු අධ්‍යාපන තත්ත්වය හේතු කොට ගෙන, බොහෝ අතුරු ප්‍රශ්න පැන නැඟීමත් අපට ඔවුන් වෙතින්ම දැන ගැනීමට ලැබිණ.

clip_image002[8]clip_image004[6]clip_image006[6]clip_image008[4]

මේ නිසාවෙන් අපට හැකි පරිදි ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතුවලට උපකාර කිරීමට, විශේෂයෙන්ම නව වසරේ නව ආරම්භයක් ඔවුන්ගේ ජීවිතවල සනි‍ටුහන් කරන්නට, ඉතා කුඩා පියවරක් ඉදිරියට තබන්නටයි අප උත්සහ කළේ. සැබැවින්ම ඒ මුහුණුවල පිරුණු සතු‍ටු සිනාව දු‍ටු විට ඔබටත් ඒ බව දැනෙනවා ඇති.

clip_image002[10]clip_image004[8]clip_image006[8]clip_image008[6]clip_image010

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: