Category Archives: Poems

තෙවන වසර ක්ෂේත්ර පුහුණු වැඩසටහන 2015 මැයි 05-09

ප්‍රභාමත් මඩකළපු මාතාවණි …
අතිශය සුවඳවත් ඔබේ ජීවන මතකය ස්මරණය කරමු ..
මිහියෙන් නැගෙන නැවුම් පුස්ඹෙන් පෙනහලු පුරවා ගතිමු ..
මතක අමතක නොකරන කල්ලඩි පාලම යට
සිංදු කියන මාළු පැටවු තාමත්
නව අරුණැල්ලක සිහින දකිනවද?

ජීවන පාටයන් නීල වර්ණයෙන් සතපවන
අහස් කුසත් , සාගර ජලයත් මතක් කළ බව කියන්න ..
විඩාබර දාහය ,පිපාසය නිවන තල් රුප්පාවන්ගේ පහස
මනාව වින්දනය කළෙමු ….

බිඳුණු ,පෑරුණ සිත් සුවපත් කරන
අලුත් ලෝකයකට පාර කියන
නැවුම් ඉරක් පායා නැතිද තවම….
බෙදුම් රේඛා ඔස්සේ බෙදෙන වෙන්වෙන
සිහින වෙනුවට මානව ප්රේබමයෙන් වෙළෙන ලොවක් තනමු ..
අපේම ලොවක සියලු මායිම් පරදවන
ළෙන්ගතු ප්‍රේමීය බසකින් මුමුණමු සිනාසෙමු..
ජීවන ආකාසයේ උන්මාදයෙන් සැරිසරමු ..
හඬ ගා කියමු ඒ අලුත් ඉර නොබෝ දිනකින් පායන වග………………………..
එම් .ඒ දිශාන් මදුශංඛ
තෙවන වසර

Threatened

The primeval forest

Does seem to loom

Above this little brook.

The cool brook

Where age old rocks

Stand as if sculpted by nature.

And these fluttering butterflies-

are they heading towards

Adam’s Peak?

But …

The cool water

The breezes that give goosebumps

All these fade to a headache

of a sudden

For above the forest

Loom the transistors:

Like huge iron monsters that

Ate a child’s Christmas up.

 

Yomal Senerath Yapa (University of Kelaniya)

 

What desserts me

Is my gender

You are a boy

While she is a girl

But I am more floue,

Indefinable,

My gender floating

Like round specks of uncollectable

Light inside my body.

Some say I can collect them

And make up a façade

Through needles and forceps

In skilled hands.

But I am left non-plussed.

 

Yomal Senerath Yapa (University of Kelaniya)

TO LOVE IN IDLENESS

Sit here, beside me. On this downy bank
The heather grows soft, star-sprinkled
With purple. Our Persian carpet.
Look close and you will see the ring
Where the fairies used to dance..
But that was long ago.
 
We will dip our bare feet in the cold,
Shimmering light, and try
To catch the sparkles. The silence will
Ripple; and the glimmering silver,
In slow, sleepy circles,
Casting the world in a trance.
Look how your soul has fallen, dark
Upon the heather. Merging
With mine..
The sunshine on your lips
Will taste of milk, tinged bitter
With buttercups and fresh green grass.
 
The willows are weeping, drooping
With sadness;
Quietly the river sighs,
Sorrowful and sweet.
Let me lay my head on your shoulder,
Drowsy-eyed, and listen to
The gurgling water, lapping
Up the lazy hours. Drink in
This rapture, your soul
Is sobbing out for peace.
 
Dearest, your eyes
Are liquid, like the night,
Flecked with colour, like crystals
Of water;
Dreamy and strange,
Overbrimming with sunshine..
Like my soul.    
                
Pawan Madri Kalugala

SANCTUM

Spin me like the earth
As raindrops come splashing,
Lashing and thrashing my soft-sodden skin,
Spin me drunkenly, out, then in.
From the sky to the ground, a curtain of sound;
And you and me within..
The sodden earth churns into muddy soft batter
We’re lost in the rain, and nothing else matters;
Spin me drunkenly,
Out, then in.
 
Your skin smells of earth, of red dust new-drenched
With the first drops of rain, new-washed
Like the watery sky
Your hair dripping silver in small
Transparent sparkles,
The sun is the light in your eyes.
 
My skin is like paper.
Soon I will turn into soggy soft pulp
And melt into nothingness in thick
Gooey orange batter.
 
So sway me, one last time, before
I slip from your grasp and become
One with this earth, this cleansing rain,
This vast bowl of sky the colour of
Sadness; and sink in a sea of warm
Chocolate mud
A tiny paper boat, lone, sodden
White.

Pawan Madri Kalugala

A TREE SPEAKS TO THE RAIN

Lay me bare. Strip me of my leaves, green innocence,
As I struggle to grow, to breathe in this pain,
Eat at my heart!- my disease. My pestilence. 
 
Wet hard bones, brown and cold- do I tempt you again?
Naked, glistening, arms outstretched to an unseeing sky.
You whore. Cleanse me, then! -your insanity keeps me sane
 
Through your strange sadistic pleasures. I do not cry
Beat me livid till I’m numb, whiplashes on my face
My veins turn black but I do not bleed. Frozen like my soul, my
 
Yellow blood has hardened- and my skin cracks in place,
Peels in stiff brown pieces, but I do not bleed. Your hate in slivers
Slice through me, cutting me clean. I sway, breathless, in a daze
 
Of searing pain. And you flow through me in rivers,
In torrents, floods, glorious inundation of self-hate, quivering
In my wearied pores, creeping into my roots- O Life-giver! 
 
 
In the amber light after your storm I stand shivering
under a gray sky, swollen with your soul.
 
 
But I grow from you.
I grow from you.
 
and, beaten, 
broken, 
ravished by your hate,
I break into flower
with flourish.

Pawan Madri Kalugala

I WILL DANCE

I will dance to remember; I will dance
To forget.
I will let the moonlight dry my tears
With its fiery heat; I will let the trembling night
Lay its head upon my breast
And weep.
I will let the lark of silver wing rest, here, upon my arm,
I will let the stinging wind be bold and reckless
In its charms.
I will let the icy rain fall down and pierce
The sullen night; I will let the distant past embrace
Without its painful fight.
I will let the sultry silence hold me
Close in poignant sorrow; I will let the ghosts of Love
Come near, and haunt
The undawned morrow.
I will let the shadows touch; and their velvet black entrance,
I will let Pain, the hungry lover, bring to Life its bitter romance,
I will let my soul be carried free, with Passion’s fiery glance,
And to dwell within the wistful past,
This lonesome night,
I will dance.

Pawan Madri Kalugala

මානවිකා

හසිත පීරිස්

පංතියේ කොනක
සිහින දකින මානවිකා
නුඹ සිහින වැලක පැටලී
ඇදී ගිය ඈත…
දුරක වැ‍ටුණු දෙනුවන්
ඉඟි කරයි සොඳුරු ලොවට

නමුත්…
ඒ සුන්දරවූ සිහින ලොවේ
සත්‍යය…
විවර වූ දෙනෙතින් දකින කල
බිඳ වැ‍ටුණු සිහින ලොව
දවා හළු කරන විට ඔබ හද
සිටිමි ඔබ ලඟින් සනසන්නට…

දිනෙක
ඒ සිහින ලොව
දිනාගන්නට
හැඟීමෙන් නොව බුද්ධියෙන්
සුභ පතමි ඔබට මා

IS AM ARE

හසිත පීරිස්

උගත්තෙමි  clip_image002
එහෙත් සැම විටම
වැරදුනි…

දෙවන වරටද එයම ලීවෙමි
තවත් වරක් 
එයද වැරදි…

කම්පා වුනෙමි මා
එපා වූ මුත්
ENGLISH…

නුඹම දිනක නොව
පහරදෙයි මට දැන්ම…

ඉදින්
නවතිමිද කෙසේ
කළකිරී…

 

………..නොවඩිනු මැන බුදු රජිඳේ

අනුෂ්කා කහඳගමගේ

මහ ගල් වලින් බේරෙන බුදුගුණ සයුරේ
හිත් පිත් නොමැති මහ පරුවත බිම වැතිරේ
පරුවත ටිකෙන් ටික දිය වී යන අතරේ
දයාවන්ත හිමි දෙනෙතින් පින් පැතිරේ


සිදාදියේ බොල් දිවියේ සතුට සොයා
පුරවැස්සෝ මහ නටඹුන් නගර ගියා
රහ මෙර රෝස් කුකුළන් අති රහට උයා
අනේ උනුත් වන්දනාව පිණිස ගියා


සමාධියේ අභියස මෙත් ගුණ ගඟුලේ
බෝපත් හෙමින් සෙළවෙන යුරු සිළි සිහිළේ
බුදු හිමි නෙතින් වැගිරෙන ගුණ කඳ විපුළේ
සිවුපා සියොත් කැළ බුදු හිමි ළඟ සිහිළේ


පුරවැස්සෝ බුදු ගුණ ගයමින් සිත් සේ
බුදුරුව අභිමුවේ සිටගෙන මහතුන් සේ
ඇත්තද මචං නිදන් තියනවද අස්සේ
කන් කටවල් ළංකර මුමුණති රහසේ


වැදූ මවුන්ගේ සිරුරෙන් ගලා එන
රුහිරු කිරෙන් උපන් නමුත් මිනිස් දන
ඒ මව සල්පිලේ තබමින් සිනාසෙන
එහෙව් ලොවක බුදු හිමියනි කවර බණ


මත් වූ ඇතුන් දණ ගැස්වූ බුදු රජිඳේ
අලව් යකුන් සිත තෙත්කළ බුදු රජිඳේ
මෙහෙව් මනු සතුන් දමජය බැහැ ගිජිඳේ
එහෙව් ලොවට නොවඩිනු මැන බුදු රජිඳේ